LET-keskus ( -- 2013)

LET-keskus hanke tuotti tarvittavaa idea- ja tietopohjaa uudenlaisen luonnonmukaista, ekologista ja terveellistä (LET) rakentamista edistävän aktiviteettikeskuksen suunnittelu- ja perustamistyötä varten. Tavoitteena olisi oma alue, jossa voitaisiin toteuttaa konkreettisia LET- rakennuksia sekä järjestää mm. kurssitoimintaa ja erilaisia tapahtumia. Esiselvitystyössä selvittiin keskuksen toimintamuotoja, arkkitehtoonista ja teknistä sisältöä, taloudellisia, sosiaalisia ja juridisia mahdollisuuksia, etsittiin yhteistyökumppaneita ja -tapoja ja hahmotelliin mm. toiminnan sisältöä, laajuutta, kohderyhmiä ja tilantarvetta.

Nyt - loppuvuonna 2014 - ovat keskusajatukset " jäissä" koska emme ole löytäneet rahoitusta niin Luomura -yhdistykselle itselleen kuin myöskään mahdolliselle keskukselle.

 Pomoottori ry - Maaseutua elävöittävä Leader -toimintaryhmä

_________________________________

Kuvia vierailluista kohteista

Lasten kesäleirejä, kerho- ja näyttelytoi- mintaa, Aikuiskoulutusinfoa opettajille ja rakennusalan ammattilaisille.  >>LASTU!

 

PDF-tiedostoLASTU doc.pdf (294 kB)
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTU