Perusjuttuja

Saviyhdistys ry - tietoa ja linkkejä savi- ja olkipaalirakentamisesta

Rakentajan ekolaskurilla voit arvioida rakennushankkeesi ekologisuutta. Laajalti ekotietoa ja linkkejä.

Perustietoa energiatehokkuudesta Motivan sivuilla

Suomen hirsitaito ry - Sivuilta löydät tietoa käsinveistosta sekä yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi osaajarekisteri.
Käymäläseura Huussi ry - Yhdistyksen tavoitteena on edistää kuivakäymälän käyttöä, vesiensuojelua, ravinnekiertoa ja toimia kuivakäymälän käyttäjien edunvalvojana.
Ruokoa??
Sutari? nuohooja?

 

 

Yleisiä

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö
Museovirasto tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa Suomen aineellisesta kulttuuriperinnöstä.
Rakennustietosäätiö RTS tarjoaa tietotuotteita rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon tarpeisiin
Rakentamisen ympäristöteknologiaohjelma
Suomen rakennustaiteen museon tehtävä on tallentaa ja levittää tietoa arkkitehtuurista
 www.puuinfo.fi
ELY-KESKUS - elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

 

Kierrätys / Perinne- ja Korjausrakentaminen


Rakennusperinteen ystävät ry – Byggnadstraditionens Vänner rf on valtakunnallinen yhteistyökanava rakennusperinteestä ja kulttuuriperinteestä kiinnostuneille.
Rakennusapteekki
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Vanhojen rakennusten neuvontapalvelu - Tampereen alue

.

Energia


Motiva
Suomen bioenergiayhdistys
Suomen lämpöpumppuyhdistys
Suomen tuulivoimayhdistys
SLL - laajasti tietoa energian tuotannosta.

Vihreä sähkö

Vaihda virtaa
SLL - Suomen Luonnonsuojeluliiton tarjoama palvelu vihreän sähkön toimittajista.
 

Ympäristö

Ympäristöhallinto
Ympäristöministeriö
Natural interest - Ekologisen jalanjäljen konsepti.

Terveys / Turvallisuus / Sisäilma

http://www.asumisterveysliitto.fi/ - valtakunnallinen järjestö, jonka toiminta-ajatuksena on neuvoa ja auttaa asumisterveysongelmiin joutuneita.
http://www.sahkoailmassa.fi ja  Suomen sähköyliherkät ry -  kodin suojaus sähkömagneettisilta kentiltä
Sisäilmayhdistys ry.
Hengitysliitto - Tietoa sisäilmasta
Tietoa radonista - Säteilyturvakeskus
Turvatekniikan keskus - Kaasu- ja sähköturvallisuutta

 

 

 

 

Luonto ja Puutarha

 

luopioisten kasvisto - Lähinaapureitamme luonnossa 
 

Tunnista hyönteisiä  >>  Hyönteiset.net

 

Ekologisia keksintöjä ja puutarhaideoita -Raimo Flink / Ekoinfo 

 

Muuta maalle!

 

Maaseudun kehittäjä  -Suomen Kylätoiminta Ry