Ekokylät ja -yhteisöt

Kurjen tila - alkava yhteisö Vesilahdella 
Vihdin ekokylä - ensimmäiset talot miltei asumiskunnossa
Keuruun ekokylä -
Livonsaaren yhteisökylä
Kangasalan Yhteisökylä

Kivisalon yhteisökylä

Yhteisöelämän verkosto - Rihmasto 

Perusjuttuja

Saviyhdistys ry - tietoa ja linkkejä savi- ja olkipaalirakentamisesta

Rakentajan ekolaskurilla voit arvioida rakennushankkeesi ekologisuutta. Laajalti ekotietoa ja linkkejä.

Perustietoa energiatehokkuudesta Motivan sivuilla

Suomen hirsitaito ry - Sivuilta löydät tietoa käsinveistosta sekä yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi osaajarekisteri.
Käymäläseura Huussi ry - Yhdistyksen tavoitteena on edistää kuivakäymälän käyttöä, vesiensuojelua, ravinnekiertoa ja toimia kuivakäymälän käyttäjien edunvalvojana.
Ruokoa??
Sutari? nuohooja?

 

 

Yleisiä

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö
Museovirasto tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa Suomen aineellisesta kulttuuriperinnöstä.
Rakennustietosäätiö RTS tarjoaa tietotuotteita rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon tarpeisiin
Rakentamisen ympäristöteknologiaohjelma
Suomen rakennustaiteen museon tehtävä on tallentaa ja levittää tietoa arkkitehtuurista
TEKES – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus rahoittaa tutkimus- ja kehitysprojekteja ja edistämme yritysten kehittymistä.
 www.puuinfo.fi
ELY-KESKUS - elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

 

Kierrätys / Perinne- ja Korjausrakentaminen

Rakennusperinto.fi kokoaa rakennuksia ja niiden hoitoa koskevat verkkosisällöt ja -palvelut yhteen osoitteeseen
Rakennusperinteen ystävät ry – Byggnadstraditionens Vänner rf on valtakunnallinen yhteistyökanava rakennusperinteestä ja kulttuuriperinteestä kiinnostuneille.
Tampereen Rakennustori Oy
Rakennusapteekki
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Porin seudun rakennuskulttuuriseura ry
Vanhojen rakennusten neuvontapalvelu - Tampereen alue

.

Energia

Suomalaiset Tulisijat ry - Puulämmitys ja tulisijat!
Motiva
Suomen bioenergiayhdistys
Suomen lämpöpumppuyhdistys
Suomen tuulivoimayhdistys
SLL - laajasti tietoa energian tuotannosta.

Vihreä sähkö

Vaihda virtaa
SLL - Suomen Luonnonsuojeluliiton tarjoama palvelu vihreän sähkön toimittajista.
 

Ympäristö

Ympäristöhallinto
Ympäristöministeriö
Natural interest - Ekologisen jalanjäljen konsepti.

Terveys / Turvallisuus / Sisäilma

http://www.asumisterveysliitto.fi/ - valtakunnallinen järjestö, jonka toiminta-ajatuksena on neuvoa ja auttaa asumisterveysongelmiin joutuneita.
http://www.sahkoailmassa.fi ja  Suomen sähköyliherkät ry -  kodin suojaus sähkömagneettisilta kentiltä
www.allergia.com - Allergia- ja Astmaliitto on kansanterveysjärjestö, jonka perustehtävänä on allergioista ja astmasta kärsivien elämänlaadun parantaminen.
Sisäilmayhdistys ry.
Hengitysliitto - Tietoa sisäilmasta
Tietoa radonista - Säteilyturvakeskus
Turvatekniikan keskus - Kaasu- ja sähköturvallisuutta

 

 

 

 

Muuta Mielenkiintoista:


-Oikeaa lämpöä  - Kansainvälinen savusaunaklubi
-tietoa keksijöille ja keksijöistä -keksijäin keskusliitto
-Luonnonmateriaaleista ja niiden käytöstä: www.lumoverkosto.fi

Luonto ja Puutarha


-Suomen luontoa ja lajistoa - Tunnista kasveja ja eläimiä

luopioisten kasvisto - Lähinaapureitamme luonnossa 
 
Tunnista kasveja, lintuja, perhosia, kaloja  >>  Luontoportti.fi

Tunnista hyönteisiä  >>  Hyönteiset.net

 

Ekologisia keksintöjä ja puutarhaideoita -Raimo Flink / Ekoinfo 

 

Muuta maalle!

 

Maaseudun kehittäjä  -Suomen Kylätoiminta Ry