Historiaa

 

LUOMURA Ry

 

Luonnonmukaisen rakentamisen keskus Luomura ry perustettiin vuonna 2001 jatkona pari vuotta aiemmin alkaneelle koulutushanketoiminnalle, jonka rahoitti pääasiassa Euroopan Sosiaalirahasto ESR. Yhdistyksen päätehtävänä on kehittää ja tehdä tunnetuksi luonnonmukaista, ekologista ja terveellistä rakentamista ja asumista.

Ensimmäisen EU-rahoitteisen työvoimakoulutushankkeen työharjoittelukohteena rakennettiin puu-olkipaali-savirakenteinen Ekoateljee Itä-Helsingissä. Siellä myös toteutettiin useita erilaisia luonnonmukaiseen rakentamiseen liittyviä talkoita, tapahtumia ja koulutuksia; kahden viikon intensiivikurssista opettajille yhdeksän kuukauden työvoimakoulutukseen.

Luomurakentaja -lehti perustettiin vuonna 2000 monipuoliseksi rakentajan, remontoijan ja harkitsevan asujan tietopaketiksi. Sittemmin nimi vaihtui Terve Talo -lehdeksi. Julkaisua jaetaan omalle verkostolle, tapahtumissa, kaikkiin Suomen kuntiin ja rakennusalan oppilaitoksiin sekä sadoille median ja alan yritysmaailman edustajille. Tavoitteena on että ekologisen ja luonnonmukaisen rakentamisen viimeisin tietotaito olisi mahdollisimman monen avainhenkilön saatavilla.

Www.luomura.com -kotisivuista on kehittynyt vuosien mittaan alaan tutustuvien sekä lisätietoa ja inspiraatiota etsivien värikäs tietotaitopankki. Vuonna 2011 Luomura liittyi myös Facebookiin.

Luomura on järjestänyt seitsemät valtakunnalliset Terve Talo -messut: kahdet Helsingissä, yhdet Tampereella ja neljät Aitoossa Pälkäneellä. Messuista on muodostunut monien luonnonmukaisuutta ja ekologisuutta arvostavien, rakentamiseen ja kotiin liittyvien toimijoiden kohtauspaikka.

Vuonna 2004 Luomura avasi Terve Talo -keskuksen vain rojuvarastona toimineelle Mikkolan Navetalle Luopioisiin Terve Talo maaseudulla -hankkeen yhteydessä. Pian mukaan saatiin muita toimijoita ja nyt Mikkolan Navetta on aktiivinen toimija ja maaseudun elävöittäjä.

Luomura on toteuttanut erilaisia kehityshankkeita mm. Sydän-Hämeen kuntien kanssa pääasiassa Pomoottori ry:n, ELY-keskuksen sekä MMM:n Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän rahoittamana. Työsarka on ollut hyvin monipuolinen – vaihtoehtojen dokumentointia, kehittämistä ja esiintuomista, luentoja, asiakasneuvontaa, verkostoitumista, informaation jakamista netissä jne.

Ensimmäinen ”oma mallitalo” Villa Marjala rakennettiin Luopioisiin Mikkolan lahdelle. Sen rakentamisen myötä opittiin konkreettisten prosessien merkitys yhdistyksen toiminnalle: ihmiset tarvitsevat näyttöjä ja malleja. Pelkkä puheella ja tiedolla vakuuttelu ei ole tehokkain tapa edistää yhdistyksen asiaa.

 

Terveen talo ”reseptejä” ovat nettitietojen mukaan tehneet mm. seuraavat yhteisöt: Luomura Ry, Sisäilmayhdistys, Hengitysliitto, TEKES, Kiinteistöliitto, Parma, Senaattikiinteistöt ja UPONOR. Ainoastaan Luomura ry näyttäisi paneutuvan Terveen Talon kokonaisvaltaisen näkemyksen kehittämiseen. Se on sisällöltään monipuolisin ja paneutuu myös muihin terveellisen talon kysymyksiin kuin vain sen tekniikan muokkaamiseen, toteuttamiseen tai soveltamiseen. Pekka Luotonen, RA / tutkija. Rakennus Insinöörit ja Arkkitehdit -lehti 3/2010

Lehtemme ja messumme ovat sisällöllisesti toimivia konsepteja, koulutustapahtumamme vetävät väkeä, hankkeissamme olemme keränneet, kehittäneet ja jakaneet LET -alan tietotaitoa, olemme luoneet malleja ja alkaneet saada näkyvyyttä lehdissä sekä tunnustusta valtakunnallisellakin tasolla. Ehkä parasta Luomuran nykytilanteessa on sen vähitellen kasvanut tietotaitoverkosto: ekokodin rakentamista miettivistä ihmisistä asiantuntijoihin ja ammattilaisiin, puolueettomista yhdistyksistä teemaan liittyviin yrityksiin. Luomura on saavuttanut alallaan hyvän tietotaidollisen aseman Suomessa erittäin pienin resurssein ja nyt on aika ottaa seuraava askel. Mikä?

 

Mikko Tuononen
Luomura ry

2012